Fransar och Bryn

Brynplockning/vaxning 270:- ( 200:- i kombination med ansiktsbehandling) 20 min.

Brynfärg 200:- ( 150:- i kombination med ansiktsbehandling) 15 min.

Brynfärg inkl. brynplockning 370:- ( 300:- i kombination med ansiktsbehandling) 30 min.

Fransfärg 270:- ( 200:- i kombination med ansiktsbehandling) 25 min.

Frans och brynfärg 370:- ( 300:- i kombination med ansiktsbehandling) 30 min.

Fransfärg och brynplockning 420:- ( 350:- i kombination med ansiktsbehandling) 35 min.

Frans- och brynfärg, plock/vax 490:- ( 390:- i kombination med ansiktsbehandling) 45 min.